Drift og vedlikehold

Godt ettersyn og vedlikehold av eiendommen bidrar til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader over tid. Overlat oppdraget til oss slik at styret kan fokusere på andre oppgaver.

Vi bidrar til å skape trivsel der du bor

Som kunde hos oss kan du få både fleksible og faste driftsavtaler. I tillegg får du vår solide kompetanse og kvalitet på tjenestene vi leverer. Enkelt, kostnadseffektivt og forutsigbart

Byggdrift

 • Tilsyn av eiendommen ute og inne
 • Tilsyn tekniske anlegg
 • Oppfølging lovpålagte oppgaver
 • Internkontroll

Teknisk rådgivning

 • Tilstandsrapport
 • Vedlikeholdsplan
 • Vedlikeholdsarbeider
 • Bygge-/prosjektledelse

Brannvern

 • Service og vedlikehold på brannslukkingsmateriell
 • Brannteknisk rådgiving
 • Rømningplaner
 • Opplæring og brannøvelser

Godt vedlikehold er avgjørende ikke bare for trivsel, men også for verdiene på hver enkelt bolig

Jeg vil vite mer