Slik hjelper vi deg med å redusere energikostnadene

En energikartlegging kartlegger byggets energibruk og finner ut hvor energitapet er størst. Resultatene brukes til å identifisere hvilke tiltak som er mest energieffektive og lønnsomme. Vi har fagkompetansen som hjelper deg gjennom hele prosessen. Fra kartlegging til gjennomføring av tiltak.

Er du utbygger?

Ønsker du rådgivning i forbindelse med valg av energiløsning på deres neste prosjekt? Ta kontakt her

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Enova gir opp til kr. 350.000,- i kartleggingsstøtte. Støttenivået avhenger av antall boenheter og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen. Våre energirådgivere hjelper styret med søknadsprosessen hos Enova. Les mer her

Kartlegging

Vi kartlegger byggets tekniske tilstand; varmetap som følge av lite isolasjon, gamle
vinduer og dører, og utette bygninger. Vi ser også på ventilasjonsanlegget og energikildene som benyttes til oppvarming av bygg og
varmtvann.

Rapport

Styret får en rapport med oversikt over energiforbruket og mulig tiltak som vil redusere driftskostnadene og effekt- og energiforbruket.Rapporten forteller hva som er økonomisk forsvarlig å gjennomføre, og hvor mye penger som kan spares på ulike tiltak.

Gjennomføring

Vi bistår styret med å gjennomføre ønskede tiltak og søknader til tilskuddsordninger. Bruk en profesjonell samarbeidspartner når dere skal gjennomføre små og større byggtekniske tiltak.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til energi og miljø

Ved hjelp av enkle grep kan energikostnadene i ditt borettslag/boligsameie reduseres med 15% – og mange av tiltakene krever ikke engang en investering.